Facebook Twitter
Haber & Duyurular
Tasectan Nedir?

İshal; dışkının sık olarak sulu veya yumuşak çıkması durumudur. Dünya Sağlık Örgütü tarafından ishal; 24 saatte üç defadan fazla sulu dışkılama, sadece anne sütü ile beslenen bebeklerde ise normalden daha sık ve sulu dışkılama olarak tanımlanmaktadır.

Dışkılama sıklığı, ilk ay anne sütü alan bebeklerde günde 8-12 defadan, mama alanlarda günde 3-4 defadan fazla ise bebeklerin ishal olduğu düşünülebilir.

 

Tasectan, jelatin tannat içeren benzersiz 3'lü etki mekanizması ile bebek, çocuk ve yetişkinlerde ishal belirtilerini gideren bir üründür.

Tasectan sulu dışkı sayısının azalmasında ve ishale bağlı karın gerginliğinin giderilmesinde etkilidir.


Tasectan ishal tedavisinde ilk 12 saat içerisinde etkisini gösterir.

Tasectan kan dolaşımına katılmadığı için yan etki profili yoktur.* Bu nedenle tüm dünyada bebek, çocuk ve yetişkinlerde güvenle kullanılmaktadır.

Yapılan bilimsel çalışmalarda Tasectan'ın yan etkisine rastlanmamıştır.

Uzun zamandır tüm dünyada yeni bir tedavinin sunulmadığı ishalde, Tasectan yenilikçi bir ürün olarak tüm dünyada başta Avrupa olmak üzere birçok ülkede güvenle kullanılmaktadır.
 
Yan etki görülme sıklığı = 0*
 
 
Etki Mekanizması :
Tasectan bebek, çocuk ve yetişkinlerde 3'lü etki mekanizması ile benzersiz ve güvenilir bir üründür.

Tasectan 3'lü etki mekanizması ile...
 
Bağırsak duvarını korur!
 
Tasectan, bağırsak duvarını koruyan bir film tabakası oluşturur; bağırsak duvarını kaplayarak iltihaba neden olan mikroorganizmalar (bakteri, virüs ve parazit) ile teması önler.
 
 
Bağırsak duvarının hasarını önler!
 
Tasectan, mikroorganizmaların (bakteri, virüs ve parazit) bağırsak duvarına tutunmasını ve çoğalmasını önler; bağırsak duvarında iltihabi durumun gelişimini engeller.
 
 
İshalin sebeplerini giderir!
 
Tasectan, ishale neden olan mikroorganizmaların (bakteri, virüs ve parazit) dışkı ile atılımının artırır; bağırsak duvarının işlevlerini onararak salgılama ve emilim arasındaki dengenin tekrar kurulmasını sağlar.
 
* Jelatin tannat ve ürün içerisindeki diğer maddelere hassasiyeti olanlar kullanmamalıdır.