Facebook Twitter
Haber & Duyurular
Bebek ve Çocuklarda Tasectan

İshale çoğunlukla 0-5 yaş grubunda rastlanır.

İshal oluşumunda en sık bakteriler, virüsler ve parazitler olmak üzere diğer pek çok neden rol oynamaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde 0-2 yaş arası bebeklerde akut ishallerin en sık nedeni rotavirüslerdir.

İshal, tedavi edilmez ise; bebek ve çocuklarda ciddi sıvı ve besin kayıplarına neden olabilir.

Bu durumda ölüme kadar giden ciddi hastalıklar ortaya çıkabilir.

Yapılan bilimsel çalışmalarda; Tasectan bebek ve çocuklarda hızlı etkisi ile dışkılama sıklığı ve dışkının sıvı içeriğini belirgin bir şekilde azaltmıştır. Tasectan'ın bebek ve çocuklarda etkili ve güvenilir olduğu kanıtlanmıştır. Tasectan bebek ve çocuklarda 12 saat içerisinde etkisini gösterir.